Sabtu, 23 April 2016

Asal Usul Orang Siam di Kelantan

Posted: 23 Apr 2016 12:00 AM PDT
masyarakat siam kelantan
Mengikut sejarah, pertalian Kelantan-Siam dikatakan bermula sejak pertengahan abad ke 13. Waktu itu orang-orang Siam sudah mula menyumbangkan pengaruh kekuasaannya ke Selatan Lembah Sungai Chao Phraya, menurun ke kawasan utara Semenanjung Tanah Melayu…(Nik Mohamed dlm. Alias Mohamed 1977). Walau bagaimanapun pertalian ini berubah menjadi perlindungan apabila Long Muhammad menjadi Sultan Muhammad I pada tahun 1800/1801. Baginda menghantar Pak Wan Mahmud sebagai utusan menghadap Maharaja Siam dan sebagai tanda perhubungan setia Sultan Muhammad mengirim bunga mas ke Siam tiga tahun sekali (Cetera Kelantan dlm. Alias Muhammad 1977: 24).

Pada tahun 1832 Sultan sekali lagi menghantar utusan ke Ligor dan dari Ligor ke Bangkok mengadap Maharaja Siam kerana bimbang akan ancaman dari Terengganu yang berpakat dengan Pattani. Kepulangan utusan itu membawa bersama suatu persetiaan antara negeri Kelantan dengan Kerajaan Siam diwujudkan dan Kelantan hendaklah menghantar ufti bunga emas tiap-tiap tiga tahun sekali ke Siam sebagai balasan di atas kesanggupan Siam mengawasi musuh-musuh dari luar (Saad Shukri dlm. Alias Muhammad 1977; 24). Kekuatan pengaruh Siam dapat dilihat melalui tindakan Raja Siam yang telah memperkenankan Long Senik Mulut Merah menjadi Raja ja Kelantan pada tahun 1837 dengan gelaran Sultan Muhammad II apabila Sultan Muhammad I mangkat pada tahun 1835 (Alias Muhammad 1977: 15).Apa yang jelas, hanya pada akhir kurun ke 18, Siam dikatakan telah menguasai Kelantan dan ini berakhir hingga tahun 1909 apabila negeri itu bersama-sama Kedah, Perlis dan Terengganu dipindahkan ke tangan British dalam perjanjian Anglo-Siamese (Alias Muhammad t.th. 2). Menurut Perjanjian Siam-Inggeris 1909, Kerajaan Siam bersetuju menyerahkan segala haknya keatas Negeri Kelantan kepada British. Dengan perjanjian ini maka Kelantan telah kehilangan sebuah jajahan yang menurut Kitab Tarikh Kelantan (dlm. Alias Muhammad t. th. 18) adalah seperti berikut:

“Pada masa negeri Kelantan bersetia dengan Siam adalah lebih kurang 15,000 orang Siam yang mendiami tempat-tempat di sebelah kanan mudik Sungai Tabal itu. Tetapi oleh sebab Surat Setia di antara kerajaan Siam dengan Kerajaan Inggeris yang berkenaan dengan perkara penyerahan negeri Kelantan, Kedah, dan Terengganu tidaklah diperbuat oleh Kerajaan Siam, bahawa Sungai Tabal itu sempadan jajahan Siam dengan jajahan Kelantan serta ditolakkan sebuah daerah di dalam Legeh yang dibawah bendera Siam kepada Kelantan iaitu sebelah ulu negeri Kelantan dan setengah tanah dalam jajahan Reman yang di bawah benderanya jua kepada negeri Perak.”

Golomb (1976: 15), meletakkan kira-kira satu peratus daripada 700,000 penduduk keseluruhan Kelantan adalah minoriti Thai. Beliau telah mengira dan mendapati terdapat 29 petempatan orang Thai di Kelantan yang mengandungi satu hingga lebih 250 rumah termasuk satu kampung yang terletak hanya selepas sempadan Negeri Terengganu dan satu di Wilayah Narathiwat. Saya menjangkakan kampung tersebut ialah Bukit Yong/Tok Chek (Tok Motong). Pada masa ini hanya terdapat dua perkampungan Thai di Terengganu iaitu Bukit Keluang (Pok/Pak Kiang) dan Batu Bala. Setelah dikira, Golomb menyatakan terdapat 20 buah biara Thai di 14 perkampungan Thai dan tiga buah di kampung majoriti penduduk Cina (Golomb 1976: 19). Mereka ini terdapat di Kampung Tenong, Kulim dan Malai. Tetapi, semasa saya menjadi bikhu selama empat bulan di Wat Cheng Buddhavas, Kelantan, saya dapati hanya dua buah biara sahaja dibangunkan di perkampungan Cina; Kampung Tenong dan Wakaf Bharu (Kulim). Saya mengecualikan Kampung Balai kerana majoritinya ethnik Thai yang membangunkan perkampungan ini bersama-sama orang Cina (Cina Kampung). Sebelum 1990-an hanya terdapat 19 buah biara sahaja yang betul-betul wujud. Ini berlaku di Kampung Malai di mana satu daripada dua biaranya telah tidak digunakan sehinggalah pada 1990-an biara tersebut telah dibina semula dan dibangunkan. Biara tersebut kini dinamakan Wat Photikyan Phut Thak Tham (Wat Tai Teen/Biara Hilir). Pengelompokan Thai Kelantan yang tinggi menurut Golomb adalah sekitar bandar Tumpat iaitu sepanjang sempadan Thailand. ASAL THAI KELANTAN Asal Thai Kelantan adalah tidak jelas.

Persoalan siapakah orang Thai pertama datang dan bagaimanakah mereka datang telah lama mendapat perhatian. Beberapa bukti telah dikemukakan tetapi tidak satupun mendapat rumusan tepat. Ethnik Thai, tidak seperti orang Cina, tidak banyak mendapat perhatian semasa era kedatangan imigran pada abad ke 18 dan 19, mungkin kerana mereka tidak terlibat dengan aktiviti sebagaimana aktiviti orang Cina seperti perlombongan emas, perniagaan dan perdagangan. Perbincangan seterusnya adalah berdasarkan tulisan Louis Golomb (1976: 15 & 16). Beliau telah menggunakan pendekatan linguistik untuk mengesan asal-mula komuniti Thai di Kelantan.

Menurutnya, kepadatan petempatan Thai dan dialek Tumpat-Tak Bai membayangkan mereka daripada punca yang sama. Berdasarkan pendekatan ini, Golomb menyimpulkan kebanyakan penduduk Thai Kelantan berasal dari daerah Tak Bai. Semua, kecuali tiga kampung Thai di Kelantan berkongsi dialek tempatan yang sama. Pengecualian ini, termasuk dua komuniti pinggir pantai menghala ke Terengganu. Saya berpendapat dengan penuh yakin perkampungan tersebut ialah Balai dan Semerak. Dua petempatan ini dengan koloni kecil imigran pedalaman, bercakap dalam dialek yang berbeza ketara daripada segi sistem bunyi berbanding Tumpat-Tak Bai.
masyarakat siam kelantan
Perbezaan dialek petempatan tepi pantai ini menerangkan migrasi yang berdikari, mungkin dengan bot di sepanjang pinggir pantai dari kawasan utara Thailand. Sebenarnya dialek Thai Kelantan tidak merujuk kepada daerah Tak Bai semata-mata, malahan merangkumi keseluruhan Wilayah Narathiwat. Menurut Golomb lagi, penduduk asal merupakan sekumpulan orang muda yang di kenali sebagai nakleng yang mengembara mencari kawasan pemburuan baru. Dalam kumpulan tersebut terdapat juga ahli menora yang mempersembahkan tarian tersebut di setiap tempat yang disinggahi. Kajian ini mempunyai persamaan dengan kajian Mohamed Yusoff (1993: 19) di Kampung Aril, Jajahan Kota Bharu. Menurutnya, Aril asalnya didiami oleh orang Melayu tetapi telah bertukar menjadi hutan belukar kerana kehadiran babi hutan yang mengancam dan merosakkan hasil tanaman mereka. Kebetulan kumpulan nakleng melintasi kawasan tersebut dan ditawarkan oleh ketua kampung untuk membuka semula kampung tadi dan sekaligus mewujudkan perkampungan Thai di Aril. Semasa menulis mengenai pengaruh Siam dan Buddha terhadap kepercayaan Orang Melayu di Kelantan, Mohamed Yusoff (1996: 24) menyatakan beberapa perkampungan Siam di Kelantan telah dibangunkan semenjak lebih daripada seratus tahun yang lepas. Malahan sebelum inipun, beliau telah menyatakannya sebagai:

Written records concerning the establishment of Siamese villages in Kelantan are not readily available and the dates of their foundation still remain a matter of speculation, but oral tradition indicate that these settlements are over 100 years old. In some places Siamese villagers are known to predate their Malay neighbours. The migration of Siamese settlers from southern Thailand was a regular occurance until the turn of the century. The prevailing social and political circumstance of the period obviously facilated Siamese migration into Kelantan. Most significantly, Siamese migrants faced very little resistance from the existing Malay peasantry since the former did not compete with the latter for agricultural land (Mohamed Yusoff 1990: 56).

Jika dilihat daripada segi masa, pengkaji sebelum ini menganggarkan perkampungan Thai sudah wujud lebih daripada 100 tahun. Manakala ada pengkaji lain menganggarkan lebih daripada 200 tahun. Wang Gungwu (dlm. Winzeler 1985) menyebut, pada akhir abad ke 18 ada lelaki Cina yang mengahwini gadis Thai. Malangnya, beliau seolah-olah menarik balik kenyataan tersebut dengan menyatakan mungkin gadis yang dikahwini itu bukan Thai asal tetapi dibawa dari tempat lain. Pendekatan linguistik juga pernah digunakan oleh Winzeler (1985). Beliau mengemukakan hujah menarik berkenaan asal Thai Kelantan. Menurutnya, mereka mendiami berdekatan sempadan yang di huni oleh masyarakat pra-moden Thai di Wilayah Selatan Thailand.
Ada bukti menerangkan hampir keseluruhan penempatan Thai (melainkan beberapa kampung terletak di timur jauh lembangan Kelantan) mempunyai hubungan dengan rumpun di sebelah sempadan di Wilayah Narathiwat dan kemungkinan kesemua berasal daripada enklaf yang lama wujud dalam wilayah Melayu mewujudkan perbezaan dialek, Tak Bai misalnya, satu Jajahan Narathiwat mempunyai perbezaan dialek dengan Wilayah Selatan lain-lain dialek Thai. Walau bagaimanapun ini tidaklah bermakna penutur dialek Tak Bai berasal daripada penempatan asal (original settlers), ia mungkin, malahan menyerupai, yang mereka adalah keturunan daripada migran kemudian yang telah diasimilasikan ke dalam komuniti sedia ada. Setengah maklumat mencadangkan penyelerakan dan pergerakan pada masa lepas adalah perkara biasa dalam bentuk petempatan Thai. Jika asal orang Kelantan dan Tak Bai tidak jelas, sejarah mereka adalah sedikit kurang. Satu persoalan ialah tentang hubungan antara pembangunan etnik lepas dan abad ke 19 dan 20 pada perluasan metropolitan Thai dan penggabungan dalam wilayah berkenaan.

Menurut sejarah, sebelum ini pada abad ke 19 pemerintah Thai telah lama menuntut sebagai tuan kepada Kelantan dan negeri utara Melayu, kecuali kes Patani yang menjadi sebuah kerajaan Melayu (Winzeler 1985: 68). Ini berlaku sebelum penyerahan hak Bangkok kecuali Patani kepada Great Britain pada tahun 1909, yang pada masa itu petempatan Thai telah lama wujud. Cuma persoalannya sama ada ia berkembang hasil daripada keterlibatan kerajaan Thai.

Graham (dlm. Winzeler) membuat banyak rujukan tentang orang Thai, ia mengundang banyak kekeliruan. Beliau menyatakan terdapat dua kampung (tidak di kenal pasti) boleh dikaitkan dengan pelanggaran Thai pada 60 tahun sebelum ini (1840-an), tetapi tidak menyumbangkan dengan banyak kepada jumlah penduduk Thai atau sebarang pergerakan ketenteraan lain. Di sini tidak ada bukti yang mengaitkan usaha kerajaan Bangkok mempromosi kemasukan orang Thai ke wilayah ini, atau tindakan mereka sendiri bermigrasi di bawah penguasaan kerajaan Thai.

Menurut Mohamed Yusoff (1993: 18) kewujudan perkampungan Thai di Kelantan tidak ada kaitan dengan polisi kolonial kerajaan Siam. Walaupun, Siam mempunyai minat yang tinggi ke atas negeri Melayu, tetapi ia bukan bertujuan mewujudkan kota-kota Siam, kerana tujuannya menghalang pengaruh Burma dan Inggeris. Malahan, tidak ada bukti yang menunjukkan perkampungan Thai dibangunkan atas perintah Bangkok (Kershaw dlm. Mohamed Yusoff 1993: 18).

Persoalan kedua, tentang saiz populasi Thai di Kelantan sebelum dan selepas perlindungan British pada tahun 1909. Menulis pada tahun 1907, Graham (dlm. Winzeler) menganggarkan bilangan penduduk Thai adalah 15,000 orang dan mencatitkan konsentrasi mereka adalah di persisir pantai negeri. Jika anggaran ini adalah benar, populasi Thai telah berkurang lebih daripada satu-setengah (one-half) dan berkurang kepada satu perempat daripada anggaran penduduk kini lebih daripada dua kali ganda jumlah 300,000 yang beliau kemukakan. Graham juga mencatatkan terdapat lebih daripada 40 biara Thai, sedangkan kini tinggal separuh daripadanya. Kemerosotan yang besar berlaku kepada orang Thai pada banci pertama pada tahun 1911, apabila kurang daripada 5,000 orang direkodkan.


Satu kemungkinan besar kekurangan Thai Kelantan ialah mereka meninggalkan Kelantan apabila Bangkok melepaskannya kepada kerajaan British. Berdasarkan kiraan Graham, tulisan sebelum penyerahan Kelantan kepada British, orang Thai hidup dengan aman dan bahagia. Walaubagaimanapun, tidak ada bukti pergerakan keluar daripada negeri atau akibat daripada ketidaksenangan di bawah kawalan British. Kemungkinan yang selesa ialah Graham memasukkan sekali bilangan ethnik Thai di Thailand apabila sempadan Kelantan dan Thailand ditetapkan pada tahun 1909.
panduan percuma

Ahad, 17 April 2016

Hafal 30 Juz Al-Quran dan Hadits

Inilah Rahasia dari Ayah Musa Sehingga Anaknya yang Berusia 7 Tahun Hafal 30 Juz Al-Quran dan Hadits

Musa dan Ayahnya. (akhwatmuslimah.com)
Musa dan Ayahnya. (akhwatmuslimah.com)
dakwatuna.com – Musa, seorang Hafizh cilik berusia 7 tahun dari Indonesia, memenangkan Musabaqah Hifzil Quran (MHQ) Internasional di Mesir. Musa yang pernah menghebohkan pada sebuah program televisi di Indonesia karena hafalan Qurannya yang kuat tersebut, mendapat posisi juara ke-3 di antara para peserta lainnya, sebagaimana yang dikabarkan situs resmi Kemlu. (Baca: (Video) Anak 5,5 Tahun dari Bangka Ini Hafal Al-Quran 29 Juz, Juri pun Menangis dan Mencium Tangannya).
MHQ yang diselenggarakan tanggal 10 April hingga 14 April itu diikuti oleh 80 orang peserta dari 60 negara seperti Mesir, Sudan, Arab Saudi, Kuwait, Maroko, Chad, Aljazair, Mauritania, Yaman, Bahrain, Nigeria, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Australia, Ukraina, dan Indonesia serta negara-negara lainnya. Dalam MHQ tersebut, Musa merupakan utusan Indonesia satu-satunya yang berpartisipasi pada perlombaan tersebut dan merupakan peserta yang paling kecil dari segi usia. Hal ini menyebabkannya menjadi daya tarik tersendiri hingga mendapatkan tempat di hati para dewan juri dan hadirin.
Dalam sebuah postingan di Facebook, seorang netizen bernama Rohmanto Abu Al Laits mengungkapkan rahasia dari ayah Musa sehingga anak yang baru berusia 7 tahun itu sudah hafal 30 juz Al-Quran dan hadits.
Berikut ini tips dari ayah Musa sebagaimana dikutip langsung dari akun Facebook Rohmanto Abu Al Laits:
 1. Pada awalnya Musa, kata beliau, juga sulit menghafal sebagaimana umumnya anak, namun dengan ketekunan akhirnya hafal juga. Kunci paling penting adalah Murajaahnya alias mengulang-ulang hafalan. Perlu diketahui juga Abu Musa tidak hafal semua itu, namun bisa menjadikan Musa hafal dengan kuat.
 2. Pergaulan dijaga. Bisa dikatakan Musa kurang bergaul dengan banyak anak, karena memang niat abinya untuk menjaga hafalan.
 3. Televisi jauh-jauh dah. Musa sangat dijaga jangan sampai menonton televisi. Buktinya, pas Ana mengobrol dengan beliau di ruang tunggu kebetulan pas di depan televisi beliau minta pindah. Pindah yuk, akh. Takut Musa nantinya lihat televisi, kata beliau.
 4. Makanan dijaga. Sari kurma, madu dan propolis selalu diberikan kepada Musa dan adik-adiknya. Menghafal membutuhkan banyak energi!
 5. Rutinitas harian Musa adalah: pagi setengah jam sebelum subuh, tahajud menjadi imam untuk adik-adiknya. Kemudian Subuh berjamaah di masjid. Setelah Subuh murajaahnya sampai jam 9 pagi. Musa kuat murajaah 10 juz dalam sehari secara rutin! Antum berapa, hayoo..
 6. Jam 9 – 10 makan pagi dll.
 7. Jam 10 – Zhuhur: Tidur siang. Tidur ini hukumnya wajib untuk Musa.
 8. Habis Zhuhur menambah hafalan baru sampai Ashar.
 9. Bada Ashar sekarang Musa sedang menghafal Bulughul Maram.
 10. Jam 5 – maghrib: Waktu bermain
 11. Maghrib – Isya: Ikut taklim abinya. Sebelum Abinya menyampaikan taklim, Musa mengawali dengan membaca hafalannya. Dan terkadang hadirin dipersilakan bertanya mengetes. Ini berjalan hampir setiap hari.

Rabu, 13 April 2016

Jenazah Tak Reput

Subhanallah, Sudah 19 Tahun Dimakamkan Jenazah Tak Reput Berkat Amalan baik Semasa Hidup

2 KaliDIBAGIKAN
Beritafresh.com - Jenazah tak reput walau telah 19th. dikebumikan, berikan satu bukti kalau Allah bakal menepati janjinya, siapa saja berbuat kebaikan pada sesama, lakukan perintahnya serta menjauhi larangannya, pasti Allah bakal berikan keselamatan dunia akhirat. Wanita bernama Triyani meninggal dunia pada 20 Jun 1994 silam hingga sekarang ini telah terhitung 19 th. Jenazah Triyani di makamkan, tetapi ajaib, Jasad Triyani tetaplah utuh, sungguh Allah maha besar.
Triyani iaitu warga asal Ciomas, Bogor, binti Kartomulyo. Jenazah tadak membusuk sepanjang 19 th. ini tersingkap sesudah ada kemahuan makam Triyani bakal di pindahkan oleh anaknya ke Purwodadi, Jateng supaya berdekatan dengan makam sang suami. "Kami punya niat memindahakan makam ibu ke Jawa Tengah untuk didekatkan dengan makam ayah," kata Nanang Triyadi anak sulung Almarhum. Mereka memindahakan makam Triyani terkecuali menginginkan mendekatkan jenazah Triyani dengan makam suaminya, hujah lain yang menadi kuat untuk memindahkan makam Triyani kerana keadaan kompleks makam Jenazah Triyani sekarang ini keadaannya membimbangkan, banyak makam yang tenggelam terbawa arus sungai Ciaprus.

"Apabila air sungai banjir seringkali menghanyutkan makam, bukanlah tidak mungkin satu saat makam ibu akan tenggelam. Oleh itu kami gagasan bakal memindahkan sebelumnya makam ibu semakin rosak. Kami telah bersetuju untuk memindahkan makam ibu ke Purwodadi, "kata Nanang Arianto 49 th. satu diantara kanak-kanak Almarhum Triyani.

Selepas itu sistem menggali makam juga dikerjakan, kemudian jenazah dibawah ke tempat tinggal Teguh, anak ke dua almarhum, ketika di bawah banyak warga berdatangan ke tempat tinggal teguh penuhi ruang.

Keadaan Jenazah Triyani memanglah masihlah utuh, tak tercium bau busuk atau bau aneh yang lain. Menurut warga sekitaran berkaitan jenazah Triyani. Ia yaitu wanita yang suka memberi pertolongan, berikan sedekah, seringkali Almarhum semasa hidupnya berikan makan pengemis atau gelandangan yang kebetulan melalui didepan warungnya.

"Saya tidak faham fenomena apa dengan peristiwa ini. Namun, mungkin saja lantaran amal baik ibu semasa hidupnya. Ibu saya dahulu berjualan sayur-sayuran masak, "tutur Teguh.

Selasa, 12 April 2016

kisah rasul

Dari Ar-Rubayyi’ binti Mu’awwidz, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam datang menemuiku di pagi hari dimana aku diserahkan[5] kepada suamiku, lalu ia duduk di tempat tidurku ini sebagaimana engkau (Kholid bin Dzakwan)[6] duduk dihadapanku sekarang, dan anak-anak wanita kecil sedang menandungkan sya’ir-sya’ir yang berisi pujian-pujian terhadap bapak-bapak mereka yang meninggal pada waktu perang Badar hingga ada salah seorang anak yang berkata, “Dan bersama kami seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok”. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berkata kepada anak itu, “Janganlah engkau berucap demikian, ucapkanlah apa yang tadi telah engkau ucapkan (yaitu sya’ir-sya’ir yang berisi puji-pujian)”[7]

(قُُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾(لأعراف:188)

Katakanlah:"Aku tidak berkuasa menarik kemanfa'atan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman". (QS. 7:188)

Oleh karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa datang maka beliaupun ditimpa dengan kemudhorotan. Di antaranya beliau memakan kambing yang merupakan hadiah dari seorang wanita yahudi yang diberi racun.

SARAWAK REPORT EXPOSES NAJIB AND JHO LOW

SARAWAK REPORT EXPOSES NAJIB AND JHO LOW
If you are unable to see thsi because the crooks have blocked it then do the following to get the details.;
Open google...
Lihat Lagi
Laporan sarawak exposes najib dan low taek rendah
Jika anda tidak dapat melihat thsi kerana penjahat itu telah dihalang maka adakah yang berikut untuk mendapatkan perincian.;
Buka google search.
Taip: bebas pelayan proksi
Tekan butang "cari"
Bila lihat untuk membuka halaman ini;
Pelayan proksi bebas
Free-proxyserver. Com /
Mendapatkan akses ke laman web dihalang cepat dengan cepat kami pelayan proksi.
Klik pada keputusan itu.
Kau akan datang ke: http://free-proxyserver.com/
Di bawah halaman anda akan melihat "masukkan url"
Taip di: sarawakreport.org dan cari.
Laporan sarawak bingo
The documents show that Najib was signing off on resolutions, which the Prime Minister knew contained lies....
SARAWAKREPORT.ORG|OLEH SARAWAK REPORT

Makam ”GUS DUR”


SUBHANALLAH… Makam ”GUS DUR” Ambles Saat Hujan Deras, DAN {{ KAIN KAFANNYA }} @ ???

   
8960
 
0
SHARE 
Makam GUS DUR Ambles Saat Hujan Deras, apa yang terjadi dengan kain kafannya ?
Makam GUS DUR Ambles Saat Hujan Deras, apa yang terjadi dengan kain kafannya ?
Lukman Hakim, salah seorang pengurus Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur membenarkan peristiwa amblesnya makam mantan Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Walau keluarga Gus Dur di Jakarta baru mendapat kabar hari ini, momen itu sebetulnya terjadi pada Selasa lantas.
 ” Yang saya ketahui, itu berlangsung Selasa tempo hari, 15 Februari 2011 sekitar jam 03. 00 WIB waktu Maulid Nabi Muhammad SAW, ” kata Lukman Hakim dalam perbincangan dengan VIVAnews. com, Jumat 18 Februari 2011.
Saat itu peziarah membludak serta hujan turun cukup deras.
Menurut dia, amblesnya makam Gus Dur itu cukup dalam. Berapa kedalamannya? ” Bila diurug (ditutup) kira-kira membutuhkan tiga karung tanah, ” kata Lukman.
Saat ini, lanjut dia, sedang dilakukan perbaikan di makam Gus Dur. Kondisi makam Gus Dur ada di komplek pondok pesantren dengan permukaan paving blok.
Lukman juga mendapat berita bahwa waktu ambles itu, kain kafan Gus Dur terlihat begitu bersih seperti baru. ” Saya dengar dari mereka yang berziarah menjelang peringatan Maulid, ” tutur dia.
Sementara adik kandung Gus Dur, Sholahuddin Wahid atau Gus Sholah mengakui baru mendengar kabar itu kemarin. ” Saya jadi baru dengar tempo hari. Bila, ditanya ambles atau kain kafannya masih utuh, ya simak saja sendiri. Saya masih di Jakarta ini, ” tegas Gus Sholah.
Wallahu alam…..
Semoga bermanfaat, bagikan info ini agar kita bisa mengambil hikmah ya….